top of page
test.png

Foreningens formål er at udbrede interessen for, kendskabet til og forståelsen af konkurrenceretten samt at udgøre et forum for en faglig dialog og samarbejde nationalt og internationalt mellem jurister, økonomer og andre, der beskæftiger sig med og interesserer sig for konkurrenceret.


Dansk Forening for Konkurrenceret

Danish Competition Law Society

The objective of the Society is to arouse interest in and spread knowledge and understanding of competition law and to be a forum for professional dialogue between lawyers, economists and anyone else dealing with and interested in competition law nationally and internationally.

bottom of page