top of page

Arrangement om den nye vertikale gruppefritagelsesforordning

29. september 2021

Foreningen afholdt arrangement hos Kromann Reumert om EU-Kommissionens udkast af 9. juli 2021 om den nye vertikale gruppefritagelsesforordning og de nye vertikale retningslinjer, som skal erstatte den gældende gruppefritagelsesordning og retningslinjer, der udløber den 31. maj 2022. Til mødet gennemgik Antitrust Adviser i Chief Economist Team i DG Comp, Svend Albæk, der har været involveret i udarbejdelsen af udkastet på vegne af Chief Economist Team, indholdet af og baggrunden for de væsentligste ændringer. Derefter supplerede partner i Plesner, Daniel Barry, med en praktikers perspektiv på udkastet. 

Du kan se Svend Albæks præsentation her og Daniel Barrys præsentation her.

bottom of page