top of page

Arrangement om nyeste udvikling på fusionskontrollens område

24. februar 2022

Foreningen afholdt arrangement hos Kromann Reumert om nyeste udvikling på fusionskontrollens område. Repræsentanter fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortalte nærmere om pågældende udvikling i forlængelse af styrelsens artikel fra sommeren 2021 om værktøjer i fusionskontrolsager samt om styrelsens tilgang og metode i sagerne i et bredere perspektiv. Endvidere blev Kommissionens ændrede artikel 22 politik og mulige implikationer heraf, herunder med de første praktiske erfaringer fra sådanne sager behandlet, ligesom der mere bredt sås på tendensen til at etablere "call in" ordninger for fusioner under tærskelværdierne. Du kan se chefkonsulent Kenneth Baltzers og souschef Martin Molter Wests præsentation vedrørende styrelsens analyseværktøjer og metodik her og kontorchef Søren Bo Rasmussens præsentation vedrørende artikel 22-henvisninger, fusioner under omsætningstærsklerne og regeringens tech-udspil ift. fusioner her.

bottom of page