top of page

Generalforsamling - Året der gik

21. Juni 2022

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk Forening for Konkurrenceret med efterfølgende medlemsmøde om "Året der gik", tirsdag den 21. juni 2022 kl 15.30 - 18.00 hos Plesner med følgende program:


1. Generalforsamling (kl. 15.30 - 15.50)

 • Dagsordenen for generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægternes § 4, stk. 4.

 • Bestyrelsen foreslår, at advokat Daniel Barry vælges som dirigent.

 • Regnskabet for 2021 vil blive gennemgået på generalforsamlingen og vil også kunne rekvireres forud ved fremsendelse af anmodning til jar@plesner.com

 • Tidligere vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Bitten Thorgaard Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller, at vicedirektør Tine Rønde, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indtræder i bestyrelsen.

 • Den øvrige bestyrelse, der har givet tilsagn om at fortsætte, foreslås genvalgt: Advokat Daniel Barry, Plesner, advokat Erik Kjær-Hansen, Gorrissen Federspiel, professor Thomas Rønde, CBS, advokat Anders Schæfer, Østre Landsret, fagleder Morten Qvist Fog, Dansk Industri, professor Pernille Wegener Jessen, Aarhus Universitet, advokat Jens Munk Plum, Kromann Reumert og retspræsident ved Sø- og Handelsretten, Mads Bundgaard Larsen.

 • Bestyrelsen foreslår endvidere et uændret kontingent og genvalg af revisor.

 • Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling.


2. Medlemsmøde - "Året der gik" (kl. 15.50 - 18.00)

Programmet er sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der har bredere interesse. Det nærmere program er herefter:

 • Kl. 15.50 - 16.15   Haarslev sagen - lovlighed af konkurrenceklausul - Øls dom maj 2022 (Michael Honoré/Morten Kofmann)

 • Kl. 16.15 - 16.40   Alex Kaufmann/Hugo Boss mod Konkurrencerådet - informationsudveksling Konkurrenceankenævnet 23. juni 2021 (Michael Klöcker/Jacob Pinborg)
  Kl. 16.40 - 17.05   Eurostar/GVCO - Vejstribesagen - Københavns Byret 11. februar 2022 (Erik Kjær Hansen)

 • Kl. 17.05 - 17.30   Clear Channel/AFA JCDeceaux mod Konkurrencerådet - SH-dom af 10. november 2021 - samordnet praksis (Mia Gantzhorn/Jacob Pinborg)

 • Kl. 17.30 - 18.00   Nokas/Loomis - SH-del dom af 30. august 2022 - overtrædelse §§ 6 og 11 - ansvarsgrundlag (Peter Stig Jakobsen/Sonny Gaarslev)

 • Generalforsamling og medlemsmøde afholdes hos Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der bydes på vin, vand og snacks efter medlemsmødet.


bottom of page