top of page

Generalforsamling og "Året der gik" medlemsmøde

22. juni 2021

Dette års medlemsmøde om "Året der gik" blev afholdt 22. juni 2021 med begrænset fremmøde på grund af Covid-19 og som webinar.
Programmet for "Året der gik" var sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der havde en bredere interesse fra hhv. partsside og myndighedsside.

  • Advokat Erik Kjær-Hansen og advokat Jacob Pinborg fremlagde Sø- og Handelsrettens dom af 11. januar 2021 i sagerne 1) Deutz AG mod Konkurrencerådet og 2) Diesel Motor Nordic A/S mod Konkurrencerådet.  Link til afgørelse findes her.

  • Advokat Frederik André Bork og advokat Jacob Pinborg fremlagde Østre Landsrets dom 12. marts 2021 i sag Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S) mod Konkurrencerådet. Link til afgørelsen findes her.

  • Advokat Anders Schäfer  fremlagde Konkurrenceankenævnets kendelse af 26. oktober 2020 om henholdsvis Arbejdernes Landsbanks vilkår for adgang til betalingskontotjenester og samme banks opsigelse af et konkret betalingsinstitut. Link til afgørelsen findes her.

  • Advokat Peter Stig Jacobsen og advokat Jacob Pinborg fremlagde Konkurrenceankenævnets kendelse af 28. april 2021 om FK Distributions vilkår om koblingssalg. Link til afgørelsen findes her.

  • Advokat Morten Kofmann og kontorchef Søren Bo Rasmussen fremlagde Konkurrencerådets godkendelse af Orifarms køb af lægemidler fra Takeda. Link til afgørelsen findes her.

bottom of page