top of page

Generalforsamling og "Året der gik" medlemsmøde

6. juni 2019

Dette års medlemsmøde om "Året der gik" blev afholdt som et eftermiddagsarrangement hos Plesner. Generalforsamlingen fandt sted umiddelbart før medlemsmødet. Programmet for 'Året der gik' var sammensat med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der havde en bredere interesse.  

Advokat Martin André Dittmer og advokat Jacob Pinborg holdt oplæg om Konkurrenceankenævnets kendelse af 12. september 2018 i TOR-sagen.


Young Competition Law Professionals afholdt i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sit første netværksarrangement om emnet "gun jumping" med indlæg fra Martin Nyvang og Adrian Lübbert, begge kontorchefer i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, indlæg fra advokat Martin André Dittmer, Gorrissen Federspiel, og indlæg fra Anders Stahlschmidt, General Counsel, Danfoss.

Om Young Competition Law Professionals:
Young Competition Law Professionals er et netværk under Dansk Forening for Konkurrenceret. Formålet med netværket er at skabe et forum, hvor yngre jurister og økonomer m.fl. har mulighed for:


  • at udvide deres netværk inden for konkurrenceretsverdenen

  • at tilegne sig ny viden inden for konkurrenceret og konkurrenceretsøkonomi

  • at have et forum til uformel faglig sparring


Young Competition Law Professionals vil løbende tilbyde arrangementer med interessante faglige oplæg og mulighed for møde andre, der arbejder med konkurrenceret.


Se præsentation v/ Morten Kofmann om Falcks adfærd på det danske

marked for ambulancetjenester her.


Se præsentation v/ Torben Thorø Pedersen om Trygs køb af Alka her.

bottom of page