top of page

Medlemsmøde med fokus på "Public Enforcement"

2. februar 2023

Konkurrenceretsforeningens første møde i 2023 sætter fokus på ”Public Enforcement”. Vi har udvalgt nogle aktuelle emner, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil redegøre for styrelsens arbejde med håndhævelse af konkurrencereglerne, efterfulgt af kommentering og perspektivering fra advokatside.


Medlemsmødet finder sted torsdag den 2. februar 2023 kl. 15.00 med følgende program:

Kl. 15.00

Velkomst v/Tine Rønde, vicedirektør og chefjurist, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen


Kl. 15.10

Fortrolighedsspørgsmål i forbindelse med myndighedssager v/Gunvor Harbo Valerius, chef for retssikkerhed, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, samt Martin André Dittmer, advokat og partner,
Gorrissen Federspiel.

Se præsentationen her.


Kl. 15.40

Bødevedtagelser – de seneste erfaringer v/Stefan Kobbernagel, kontorchef, og Anita Vedsø Larsen, chefkonsulent, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, samt Christina Heiberg-Grevy, advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten.

Se præsentationen her.


Kl. 16.10

Pause


Kl. 16.25

Håndtering af forbuddet mod selvinkriminering i myndighedssager v/Gunvor Harbo Valerius, chef for retssikkerhed, og Anita Vedsø Larsen, chefkonsulent, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, samt Christina Heiberg-Grevy, advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten.

Se præsentationen her.


Kl. 16.55

”Bid Viewer” – Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens IT-værktøj til screening af udbud for tegn på ulovlige samarbejder v/Stefan Kobbernagel, kontorchef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Se præsentationen her.


Kl. 17.15

Afslutning


Mødet blev afholdt hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

bottom of page