top of page

Medlemsmøde med fokus på rammerne for domstolsprøvelse i konkurrencesager

22. november 2023

Dansk Forening for Konkurrenceret afholdt medlemsmøde hos Gorrissen Federspiel om rammerne for domstolsprøvelse i konkurrencesager – set fra akademikerens, advokatens og dommerens perspektiv.


Der blev afholdt oplæg om domstolsprøvelse – et akademisk perspektiv v/Dr Or Brook, Associate Professor of Competition Law and Policy, University of Leeds. Dernæst afholdt senioradvokat Josephine Alsing fra Gorrissen Federspiel oplæg om domstolsprøvelse – virksomhedens advokats perspektiv, der blev efterfulgt af indlæg fra partner Jacob Pinborg, Poul Schmith/Kammeradvokaten, om domstolsprøvelse – myndighedens advokats perspektiv. Slutteligt var der indlæg fra landsdommer Katja Høgh, Østre Landsret, om domstolsprøvelse – dommerens perspektiv. 

bottom of page