top of page

Medlemsmøde om "året der gik"

20. juni 2023

Dansk Forening for Konkurrenceret afholdt medlemsmøde om " - Året der gik: Perspektivering af udvalgte afgørelser" med vægt på en gennemgang af de af årets afgørelser, der har haft bredere interesse.

 

  • Volvo/Titan – Konkurrencerådets afgørelse af 28. september 2022,  Advokat Daniel Barry, Plesner, og chefkonsulent Kenneth Baltzer, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

  • Knorr-Bremse/DSB Component Workshop – Konkurrencerådets afgørelse af 22. juni 2022, Advokat Martin André Dittmer og cheføkonom Erik Molin, begge Gorrissen Federspiel 

  • Bankdata – Konkurrencerådets afgørelse af 29. marts 2023, Advokat Michael Klöcker, DLA Piper, og kontorchef Michael Christian Høg Riis, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

  • Deutz/DMN – Østre Landsrets dom af 27. februar 2023 , Advokat Erik Kjær-Hansen og advokat Josephine Alsing, begge Gorrissen Federspiel, advokat Daniel Barry, Plesner, og advokat Jacob Pinborg, Poul Schmith/Kammeradvokaten

  • Nets/FDIH – Højesterets dom af 4. april 2023  Advokat Erik Kjær-Hansen, Gorrissen Federspiel, og advokat Jacob Pinborg, Poul Schmith/Kammeradvokaten 

Medlemsmødet blev afholdt hos Plesner. 

 


bottom of page