top of page

Webinar om ændringer i Konkurrenceloven efter gennemførelsen af ECN+ direktivet

23. marts 2021

Dansk Forening for Konkurrenceret har afholdt webinar om de omfattende ændringer i Konkurrenceloven, som gennemførelsen af ECN+ direktivet medfører, herunder med overgangen til civilretlige bøder, og som pt. er under politisk behandling i Folketinget med en ikrafttræden ifølge lovforslaget 4. februar 2021.

  • Det civile bødesystem og forventede ændringer i praksis - KFST v/Tine Rønde. Se præsentationen her.

  • Ansvar for overtrædelser - virksomhed, koncern, sammenslutninger og personligt ansvar - retssikkerhedsaspekter - Pernille Wegener Jessen, professor, statsstøtte- og konkurrenceret, Århus Universitet. Se præsentationen her.

  • Myndighedernes efterforskningsbeføjelser - Anders Schäfer, advokat, Kammeradvokaten. Se præsentationen her.

  • Prøvelse af afgørelser og betydning for bødeafgørelser - Erik Kjær-Hansen, Gorrissen Federspiel. Se præsentationen her.

bottom of page