top of page

Young Competition Law Professionals

19. september 2019

Stefan Kobbernagel, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Efterforskning og Karteller holdt oplæg om samarbejdet mellem og processen for oversendelse af sager fra KFST til SØIK. Arrangementet fandt sted hos Bech-Bruun. Jesper Kaltoft, partner i Bech-Bruun, holdt oplæg om praktiske erfaringer vedr. de strafferetlige aspekter i konkurrenceretssage.

bottom of page