top of page

Generalforsamling 2023

20. juni 2023

Den 20. juni 2023 afholdtes generalforsamling i henhold til vedtægternes § 4 i  Dansk Forening for Konkurrenceret 


Generalforsamlingen blev afholdt hos Plesner.   


Som dirigent blev valgt bestyrelsesmedlem Daniel Barry, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende. 


Foreningens forperson fremlagde bestyrelsens beretning. 


Foreningens forperson gennemgik endvidere regnskabet for 2022, der derefter blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.  


Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremsat forslag til vedtagelse.  


Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at beholde kontingentet uændret. 


Generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at advokat Christina Heiberg-Grevy, Poul Schmith/Kammeradvokaten, indtræder i bestyrelsen, og at de resterende bestyrelsesmedlemmer fortsætter. 


Bestyrelsen består herefter af: Advokat Daniel Barry, Plesner, advokat Erik Kjær-Hansen, Gorrissen Federspiel, professor Thomas Rønde, CBS, advokat Anders Schäfer, Schäfer Advokatfirma, fagleder Morten Qvist Fog, Dansk Industri, professor Pernille Wegener Jessen, Aarhus Universitet, advokat Jens Munk Plum, Kromann Reumert, retspræsident ved Sø- og Handelsretten, Mads Bundgaard Larsen, advokat Christina Heiberg-Grevy, Poul Schmith/Kammeradvokaten og vicedirektør Tine Rønde, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.   


Revisor blev enstemmigt genvalgt. 


Der var ikke yderligere til drøftelse, og generalforsamlingen blev herefter afsluttet. 


bottom of page